ღონისძიებები

"კარტოგრაფების საქმეზე" მომზადებული სასამართლოს მეგობრის მოსაზრების პრეზენტაცია

საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის და კვლევითი ინსტიტუტის Gnomon Wise-ის მიერ თბილისის საქალაქო სასამართლოსთვის "კარტოგრაფების საქმეზე" წარდგენილი სასამართლოს მეგობრის წერილობითი მოსაზრების ონლაინ პრეზენტაცია.