პუბლიკაციები

ქართული მედიის გამოწვევები - შეუქცევადი პროგრესის ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, დავით ქუტიძის მოსაზრება ქართული მედიის მიმდინარე გამოწვევების შესახებ.


ავტორ(ებ)ი

დავით ქუტიძე