პუბლიკაციები

საქართველოს გაუარესებული მაჩვენებლები საერთაშორისო რეიტინგებში და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები როგორც ფინალური გამოცდა

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, დავით ქუტიძის მოსაზრება საქართველოს პოზიციების შესახებ საერთაშორისო რეიტინგებში.


ავტორ(ებ)ი

დავით ქუტიძე