პუბლიკაციები

ახალი კორონავირუსი - ეკონომიკური პოლიტიკა: რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობას

Gnomon Wise -ის უფროსი მკვლევარის, ალექსანდრე რაქვიაშვილის ანალიტიკური დოკუმენტი ახალი კორონავირუსის პანდემიის პირობებში საქართველოში წამოჭრილი ეკონომიკური გამოწვევების და მათი გადაჭრის შესაძლო გზების შესახებ.

შენიშვნა: აღნიშნული პუბლიკაცია წარმოადგენს პოლიტიკის დოკუმენტის, "ახალი კორონავირუსი - ეკონომიკა, სამართალი და პოლიტიკა", ერთ-ერთ ქვეთავს.

ფოტო: Oxford Economics


ავტორ(ებ)ი

ალექსანდრე რაქვიაშვილი