პუბლიკაციები

COVID-19: რატომ ვერ "განმეორდება იტალია" საქართველოში?

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, ეგნატე შამუგიას ანალიტიკური დოკუმენტი იმის შესახებ, თუ რამ გამოიწვია იტალიაში ახალი კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობის სწრაფი ზრდა და სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი; რამდენად იყო მოსალოდნელი საქართველოში მსგავსი სურათის განმეორება და იყო თუ-არა შესაძლებლობა იმისა, რომ სიკვდილიანობა მაღალ ნიშნულებს მიახლოებოდა.

ფოტო: Spike Mafford  (Source: Getty Images)


ავტორ(ებ)ი

ეგნატე შამუგია