პუბლიკაციები

ახალ კორონავირუსთან ბრძოლის სამართლებრივი ასპექტები

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, თამარ ქეცბაიას ანალიტიკური დოკუმენტი ახალი კორონავირუსის პანდემიის პირობებში წამოჭრილი სამართლებრივი გამოწვევების შესახებ.

შენიშვნა: წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს Gnomon Wise-ის პოლიტიკის დოკუმენტის „ახალი კორონავირუსი: ეკონომიკა, სამართალი და პოლიტიკა“ ერთ-ერთ ქვეთავს. იხ. სრული დოკუმენტი.

 

ფოტო: Shawn C. Ashman


ავტორ(ებ)ი

თამარ ქეცბაია