პუბლიკაციები

სიღარიბესთან ბრძოლის ილუზია - აქციზები

Gnomon Wise -ის უფროსი მკვლევარის, ალექსანდრე რაქვიაშვილის მოსაზრება აქციზის გადასახადის, როგორც სიღარიბის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზის, შესახებ.

ფოტო: intheblack.com


ავტორ(ებ)ი

ალექსანდრე რაქვიაშვილი