პუბლიკაციები

ქართული მედიის გამოწვევები - შეუქცევადი პროგრესის ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, დავით ქუტიძის მოსაზრება ქართული მედიის გამოწვევების შესახებ.

ფოტო: www.unsplash.com


ავტორ(ებ)ი

დავით ქუტიძე