ღონისძიებები

კვლევის და რეფორმის კონცეფციის პრეზენტაცია - საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების ინსტიტუციური რეკონსტრუქცია

31 ოქტომბერს აკადემიური კვლევის და რეფორმის კონცეფციის "საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების ინსტიტუციური რეკონსტრუქცია შედარებით პერსპექტივაში" - პრეზენტაცია და საჯარო დისკუსია გაიმართა.

დოკუმენტი კვლევითმა ინსტიტუტმა Gnomon Wise-მა ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით მოამზადა.

აკადემიური კვლევის სრული ვერსია იხილეთ ბმულზე.