ღონისძიებები

შრომის კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში

Gnomon Wise -ის მკვლევრებმა ეგნატე შამუგიამ და დავით ქუტიძემ მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის მიერ გამართულ განხილვაში შრომის კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ.