პროექტები

მოსამართლეთა თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმება თეორიულ და შედარებით პერსპექტივაში - რეკომენდაციები საქართველოსთვის

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი

პერიოდი: ივნისი 2021 - თებერვალი 2022

მიმაგრებული ფაილი