პროექტები

Gnomon Wise-ის რუბრიკა "კვლევა და განვითარება" ტელეკომპანია BM.GE-ის ეთერში

კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise-ის რუბრიკა "კვლევა და განვითარება" ტელეკომპანია BM.GE-ის ეთერში. რუბრიკის წამყვანი - Gnomon Wise-ის აღმასრულებელი დირექტორი ირინა გურგენაშვილი.

 

 

 

 

 

გადაცემები:

1. მთავრობის ზომა და მისი გავლენა ეკონომიკაზე (იხ. ბმული).

2. სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის ფორმები და ვალდებულებები (იხ. ბმული).

3. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები - სტატისტიკის შეფასება (იხ. ბმული).

4. საპენსიო რეფორმა და მისი მომავალი (იხ. ბმული).

5. ეკონომიკური ზრდა, ინფლაცია და მოსახლეობის განწყობები (იხ. ბმული).

6. განათლების ექსპორტი (იხ. ბმული).

7. სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული საქმეების დინამიკა (იხ. ბმული).

8. მედიის ფინანსურად და შინაარსობრივად შემასუსტებელი საკანონმდებლო ცვლილებები (იხ. ბმული).

9. აგრარული სექტორის მაჩვენებლები და გამოწვევები (იხ. ბმული).

10. საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე (იხ. ბმული).

11. განათლების ექსპორტი - სექტორული განვითარება (იხ. ბმული).

12. კომერციული მედიაცია - დავის მოგვარების მეტად სწრაფი და ხარჯთეფექტური ალტერნატივა (იხ. ბმული).

მიმაგრებული ფაილი