პუბლიკაციები

ახალი კორონავირუსი - ეკონომიკური პოლიტიკა: რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობას

Gnomon Wise -ის უფროსი მკვლევარის, ალექსანდრე რაქვიაშვილის ანალიტიკური დოკუმენტი ახალი კორონავირუსის პირობებში გასატარებელი ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ.

შენიშვნა: წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს Gnomon Wise-ის პოლიტიკის დოკუმენტის „ახალი კორონავირუსი: ეკონომიკა, სამართალი და პოლიტიკა“ ერთ-ერთ ქვეთავს. იხ. სრული დოკუმენტი.

 

ფოტო: Oxford Economics


ავტორ(ებ)ი

ალექსანდრე რაქვიაშვილი