პუბლიკაციები

ახალი კორონავირუსი - მეცნიერება და პოლიტიკური რისკები

Gnomon Wise -ის უფროსი მკვლევარის, ალექსანდრე რაქვიაშვილის ანალიტიკური დოკუმენტი: ახალი კორონავირუსი - მეცნიერება და პოლიტიკური რისკები.

შენიშვნა: წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს Gnomon Wise-ის პოლიტიკის დოკუმენტის „ახალი კორონავირუსი: ეკონომიკა, სამართალი და პოლიტიკა“ ერთ-ერთ ქვეთავს. იხ. სრული დოკუმენტი.

 

ფოტო: Getty Images


ავტორ(ებ)ი

ალექსანდრე რაქვიაშვილი