პუბლიკაციები

COVID-19: რატომ ვერ განმეორდება იტალია საქართველოში?

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, ეგნატე შამუგიას ანალიტიკური დოკუმენტი - COVID-19: რატომ ვერ "განმეორდება იტალია" საქართველოში?

ფოტო: Spike Mafford  (Source: Getty Images)


ავტორ(ებ)ი

ეგნატე შამუგია