პუბლიკაციები

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ (II) - ოკუპანტი სახელმწიფოს საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის პერსპექტივაში

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, დავით ზედელაშვილის ანალიტიკური დოკუმენტი: "ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ (II) - ოკუპანტი სახელმწიფოს საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის პერსპექტივაში".

ფოტო: Inquiries Journal


ავტორ(ებ)ი

დავით ზედელაშვილი