პუბლიკაციები

სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae) მოსაზრება "კარტოგრაფების საქმეზე"

საქართველოს უნივერსიტეტთან არსებული დამოუკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტის Gnomon Wise-ის ("გნომონ ვაიზი") სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae) მოსაზრება.


ავტორ(ებ)ი

დავით ზედელაშვილი, თამარ ქეცბაია