პუბლიკაციები

სიტყვის თავისუფლება პანდემიის დროს და ცენზურის როლი COVID-19 -ის გავრცელებაში

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, დავით ქუტიძის მოსაზრება ცენზურის როლზე ახალი კორონავირუსის გავრცელებაში.


ავტორ(ებ)ი

დავით ქუტიძე