პუბლიკაციები

სიღარიბესთან ბრძოლის ილუზია - საპენსიო ფონდი

Gnomon Wise -ის უფროსი მკვლევარის, ალექსანდრე რაქვიაშვილის მოსაზრება საპენსიო ფონდის, როგორც სიღარიბის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზის, შესახებ.

ფოტო: The Financial Times Limited 2020


ავტორ(ებ)ი

ალექსანდრე რაქვიაშვილი