პუბლიკაციები

კომუნიკაციების კომისია როგორც ცენზურის კომიტეტი

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, დავით ქუტიძის მოსაზრება სამაუწყებლო მედიის შინაარსში ადმინისტრაციული ორგანოს ჩარევის მცდელობების შესახებ.

ფოტო: WK1003MIKE / shutterstock.com


ავტორ(ებ)ი

დავით ქუტიძე