პუბლიკაციები

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დანახული რეალობის ალტერნატივა და მოსამართლეთა მორჩილებით გაუარესებული ეკონომიკური პერსპექტივები

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, ეგნატე შამუგიას მოსაზრება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასა (რომელშიც განხილულია პანდემიის მართვის სახელით დაწესებული შემზღუდავი ნორმების კონსტიტუციურობის საკითხი) და ქვეყნის ეკონომიკაზე მისი გავლენის შესახებ.

 

ფოტო: საკონსტიტუციო სასამართლო


ავტორ(ებ)ი

ეგნატე შამუგია