პუბლიკაციები

Word of Mouth დეზინფორმაცია - არასათანადოდ გააზრებული საფრთხე

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, დავით ქუტიძის მოსაზრება ცოცხალი (Word of Mouth) კომუნიკაციის პროცესში გავრცელებული დეზინფორმაციის საფრთხეების შესახებ.

 

ფოტო: medium.com


ავტორ(ებ)ი

დავით ქუტიძე