პუბლიკაციები

შრომის კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების შეფასება

დოკუმენტში (შრომის კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების შეფასება) გაანალიზებულია საქართველოს ორგანულ კანონში - „საქართველოს შრომის კოდექსი“ - ცვლილებების შეტანის შესახებ და „შრომის ინსპექციის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტები. ასევე, დოკუმენტში წარმოდგენილია ავტორთა შეფასებები ცვლილებების სისტემური გააზრებისა და შრომის ბაზრის მაჩვენებლების გათვალისწინებით.


ავტორ(ებ)ი

თამარ ქეცბაია, ეგნატე შამუგია, დავით ქუტიძე, ირინა გურგენაშვილი