პუბლიკაციები

კავკასიის ეკონომიკის ყოველთვიური მიმოხილვა - ნოემბერი 2023

2023 წლის პირველი ცხრა თვის მდგომარეობით კავკასიის ეკონომიკის ზრდა 4.1%-ია. გასულ წელს კავკასიის ზრდა 7.8%-ს აღწევდა. ეკონომიკური ზრდის ტემპის კლება რუსეთიდან ადამიანური და ფინანსური კაპიტალის ნაკადების შემცირებასა და წინა წელთან შედარებით ნავთობის დაბალ ფასებს უკავშირდება.

სრული დოკუმენტი იხ. მიმაგრებულ ფაილში.


ავტორ(ებ)ი

Gnomon Wise, ეგნატე შამუგია