პუბლიკაციები

საჯარო სექტორის ემპირიული ანალიზი - მთავრობის ზომის შეფასება და მისი გავლენა ეკონომიკაზე

ფოტო: Fraser Institute

მნიშვნელოვანი დასკვნები:

• მთავრობის ზომის შესაფასებლად ფისკალური და შრომის ბაზრის მაჩვენებლებია გამოყენებული.

• საქართველოში ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე მთავრობის ზომა არ შემცირებულა.

• ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები და მთლიანი ხარჯები არსებითად არ გაზრდილა.

• საბიუჯეტო პარამეტრების ზრდის შეკავება ფისკალური კონსტიტუციის არსებობის შედეგია.

• ფისკალური პარამეტრების საშუალებით მთავრობის ზომის შეფასება სახელმწიფო საწარმოებს არ მოიცავს.

• მთავრობის ზომის შეფასებისთვის უფრო ფართო ინდიკატორი საჯარო სექტორში დასაქმებაა.

• საჯარო სექტორში დასაქმება სახელმწიფო მმართველობასთან ერთად, საჯარო საწარმოებს მოიცავს.

• ბოლო წლებში საქართველოში საჯარო სექტორში დასაქმება გაზრდილია, საჯარო საქონლის მიწოდებაში ადამიანური რესურსები გამოყენება მაღალია.

• საჯარო სექტორში დასაქმების ზრდა პოლიტიკური ძალაუფლების ოპორტუნიზმის შედეგია.

• საჯარო სექტორის გაფართოება ეკონომიკურ ზრდას აზიანებს.

 

კვლევის სრულად გასაცნობად იხ. მიმაგრებული ფაილი.


ავტორ(ებ)ი

ეგნატე შამუგია