პუბლიკაციები

კავკასიის ეკონომიკის ყოველთვიური მიმოხილვა - დეკემბერი 2023

2023 წლის პირველი ათი თვის მდგომარეობით, კავკასიის ეკონომიკის ზრდა 3.9%-ია. გასულ წელს კავკასიის ზრდა 7.8%-ს აღწევდა. ეკონომიკური ზრდის ტემპის კლება რუსეთიდან ადამიანური და ფინანსური კაპიტალის ნაკადების შემცირებასა და წინა წელთან შედარებით ნავთობის დაბალ ფასებს უკავშირდება.

სრული დოკუმენტი იხ. მიმაგრებულ ფაილში.


ავტორ(ებ)ი

Gnomon Wise, ეგნატე შამუგია