პროექტები

ავტორიტარიზმის რუკა საქართველოში

პროექტის მიზანია საქართველოში არსებული ავტორიტარული რეჟიმის ერთიანი სურათის გამოსახვა კონკრეტულ მტკიცებულებებსა და წყაროებზე დაფუძნებით. პროექტი განხორციელდა GDI-სთან თანამშრომლობით.

პროექტის ხანგრძლივობა: 01/01/2023 - 30/09/2023