პუბლიკაციები

სამართლის უზენაესობა "ქამელეონი სასამართლოს" იურისპრუდენციაში

სამართლის უზენაესობა "ქამელეონი სასამართლოს" იურისპრუდენციაში

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება პარტიულ სიებში სავალდებულო გენდერული კვოტის შესახებ